ورود

ثبت نام
Subscription Plans App for DJ-Classifieds افزونه ای برای فروش اشتراک ماهانه انتشار آگهی در دی جی کلاسفید می باشد. توسط این پلاگین می توانید اشتراک بفروشید. برای مثال می توانید یک اشتراک یک ماهه قرار دهید که در آن کاربر بتواند تا 20 آگهی در ماه منتشر کند و بعد از یک ماه اشتراک وی منقضی شود و آگهی های وی نیز می تواند غیر فعال شود. همچنین در این سیستم می توانید تعداد انتشار عکس برای آگهی - امکان استفاده از ویدئو - لینک سایت و ... را در هر اشتراک مشخص کنید.

Subscription Plans App works with DJ-Classifieds versions 3.4+

Possible options to set in plan:

 • Adverts in plan - how many adverts will be included in the plan
 • Expiration time - how long the plan should be active after each purchase. For example when set to 5 as on our example - user has 5 days to use the amount of ads you set for this subscription plan (you can use 0 for unlimited time)
 • Max images per ad - how many images will be available per ad
 • Characters limit in description
 • Duration - for how long each advert will be published
 • Promotion - select if you want automatically assign the promotion to any ad submitted within this subscription plan (each advert will be promoted)
 • Use Video - allow to add videos to the advert
 • Use "Website" - allow to add website address to the advert
 • Buy now - allow to use "Buy now" functionality
 • Auctions - allow to use auctions
 • Paid categories - allow adding adverts to paid categories
 • Profile in advert - select if user's profile will be displayed when submitting adverts
subscription-plans-app-for-dj-classifieds-12 subscription-plans-app-for-dj-classifieds-23 subscription-plans-app-for-dj-classifieds-34 subscription-plans-app-for-dj-classifieds-45
فقط کاربران عضو سایت پس از ورود به سایت قادر به دانلود این فایل می باشند.

نوشتن دیدگاه

ارسال