ورود

ثبت نام
دانلود از سایت JoomlaShare به صورت عضویت ویژه می باشد.

با خرید عضویت ویژه، شما می توانید به تعداد اعلام شده در آن عضویت دانلود جدید نمایید و همچنین به روزرسانی های افزونه های دانلودی خود را در صورت بارگذاری در سایت به صورت رایگان دانلود نمایید.

برخی از افزونه ها توسط خود ما خریداری شده است و برخی دیگر توسط دوستان و همکاران ما و برخی نیز از طریق تبادل با کاربران.

سایت JoomlaShare کلیه افزونه ها را قبل از بارگذاری از لحاض عدم افزوده شدن کد مخرب و یکسان بودن نسخه با نسخه اعلام شده بررسی می نماید.

پشتیبانی افزونه ها به عهده ما نبوده و در صورت نیاز به پشتیبانی می بایست افزونه را از سایت اصلی خارجی آن افزونه به قیمت اصلی خریداری نمایید.

کاربران اجازه انتشار لینک های افزونه های خریداری شده در سایت را ندارند و در صورت مشاهده، دسترسی فرد به سایت و لینک ها مسدود خواهد شد.

کاربران اجازه اشتراک اکانت خود در سایت با اشخاص دیگر را ندارند و در صورت مشاهده، دسترسی فرد به سایت و لینک ها مسدود خواهد شد.

کاربران اجازه انتشار افزونه های دانلودی در سایت های دیگر را ندارند و در صورت مشاهده، دسترسی فرد به سایت و لینک ها مسدود خواهد شد.

ما توسط هزینه هایی که شما بابت خرید افزونه پرداخت می کنید اقدام به خرید افزونه های جدید می نماییم لذا لطفا از انتشار افزونه ها خودداری نمایید و به جای آن سایت ما را به دوستان خود معرفی نمایید.

با حمایت شما ما توان خرید افزونه های جدید و به روزرسانی افزونه های موجود را خواهیم داشت.

نوشتن دیدگاه

ارسال